Despre noi

Societatea este abilitată de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a desfăşura activităţile prevăzute de legislaţia în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă în calitate de serviciu extern de prevenire şi protecţie.

CAMPEAN CONSULTING SRL ofera consultanta de specialitate in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca, Evaluarea riscurilor, Audit OHSAS, Situatii de Urgenta / PSI (Prevenirea si Stingerea Incendiilor) precum si intocmirea documentatiei obligatorii din punct de vedere legal.

Resursele umane implicate în activitatea societăţii sunt specialişti cu pregătire profesională certificată la nivel naţional şi european şi expertiză în proiecte de anvergură naţională în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Organizaţia promovează creşterea nivelului de competenţe şi expertiză şi dezvoltarea carierelor, susţinând personalul propriu prin participarea la programe de formare profesională continuă.

Principala preocupare a societăţii este asigurarea calităţii serviciilor la nivelul standardelor europene şi internaţionale în domeniu, precum şi creşterea permanentă a încrederii şi satisfacţiei clienţilor. Prin serviciile sale societatea oferă suport angajatorilor pentru promovarea culturii sănătăţii şi securităţii în muncă în rândul lucrătorilor.Specialiştii S.C. CAMPEAN CONSULTING SRL sunt membri fondatori ai Institutului pentru Managementul Riscului, Sănătate și Securitate Ocupațională (IMRSS).