SERVICII DE CONSULTANŢĂ PROTECŢIA MEDIULUI

  • Identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea cu legislatia de protectia mediului
  • Evaluare în domeniul calităţii mediului
  • Intocmirea evidentei deseurilor conform HG 856/2002
  • Audit de mediu ISO 14001