SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Câmpean Consulting S.R.L este abilitată de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a desfăşura activităţile prevăzute de legislaţia în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă în calitate de serviciu extern de prevenire şi protecţie – Certificat de abilitare nr. 0308/PS.

Servicii:

 • Intocmirea documentatiei de organizare a activitatii de SSM (decizii, completarea fisei postului cu responsabilitati de SSM, completarea Regulamentului de ordine interioara cu masuri de securitate si sanatate in munca)
 • elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege
 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire sIprotectie
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor,corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in muncă si verificarea cunoasterii si aplicării de către lucrători a informatiilor primite;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societății;
 • Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor legislației în vigoare si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale;
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de legislația în vigoare, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute de legislația în vigoare;
 • Intocmirea evidentelor conform prevederilor legale;
 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din societate, in conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, cu medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;