EVALUAREA RISCURILOR

Evaluarea riscurilor reprezintă nu numai o obligaţie legală a fiecărui angajator ci un demers esenţial pentru asigurarea managementului activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale la nivelul companiilor. Alegerea metodei de evaluare depinde de: tipul activităţii şi al echipamentelor utilizate, numărul de lucrători implicaţi, condiţiile de muncă, caracteristicile particulare ale locului de muncă şi riscurile specifice.

Metode de evaluare utilizate:
 • SUVA
 • QEC, REBA, RULA – evaluarea riscurilor ergonomice
 • HAZID
 • HAZOP
 • QRA
 • BOW TIE
 • ROOT CAUSE
 • MIER
 • SOBANE
 • Metode de evaluare a riscurilor chimice si biologice

Rezultate:
 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor
 • Ierarhizarea riscurilor
 • Stabilirea măsurilor de reducere si control a riscurilor
 • Consiliere privind resursele necesare pentru realizarea măsurilor prioritare
 • Stabilirea riscului rezidual