SERVICII SITUAŢII DE URGENŢĂ (PSI ŞI APĂRARE CIVILĂ)

 • Evaluarea riscurilor de explozie şi incendiu – pe baza portofoliului de colaboratori
 • Stabilirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta
 • Intocmirea planului de evacuare
 • Elaborarea a instructiunilor proprii de PSI (Prevenirea si stingerea incendiilor)
 • Instruirea si verificarea personalului in domeniul PSI
 • Intocmireadocumentatiei specifice PSI
 • Completarea fiselor de instructaj individual pentru Prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)
 • Verificarea periodica a insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in documentatie
 • Verificarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor
 • Eliberarea altor documente de specialitate in domeniul PSI, la solicitarea Beneficiarului.